Styret/kontaktinfo

Styret for 2014:

Leder: Norun Sørensen 975 61 987
Nestleder/sekretær: Jørn Erstad 993 27 874
Kasserer: Sissel Hansen 922 68 401
Materialforvalter: Elin Ursin 932 55 161
Varamedlem: Randi Larssen 970 28 107

E-post: no-soere(at)online.no
NB! parentesen i adressen byttes ut med «@»